شکار یک سیارک حدودا ۲۰۰ متری توسط جیمز وب

تلسکوپ فضایی جیمزوب وب یک سیارک ۱۰۰ تا ۲۰۰ متری ناشناخته را شناسایی کرده است.

تلسکوپ فضایی جیمزوب وب یک سیارک ۱۰۰ تا ۲۰۰ متری ناشناخته را شناسایی کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW