شکار یک ستاره ۸ ساعت پس از تبدیل به ابرنواختر توسط هابل

تصاویر هابل یک ستاره را تنها هشت ساعت پس از تبدیل شدن به یک ابرنواختر نشان می‌دهد و این مشاهدات تازه کشف شده، نور جدیدی را بر روی برخی از اولین ستارگان جهان می‌افکند.

تصاویر هابل یک ستاره را تنها هشت ساعت پس از تبدیل شدن به یک ابرنواختر نشان می‌دهد و این مشاهدات تازه کشف شده، نور جدیدی را بر روی برخی از اولین ستارگان جهان می‌افکند.

Radio Eram

FREE
VIEW