شکار میدان‌های مغناطیسی اطراف انفجار رادیویی سریع توسط ابرتلسکوپ چینی

یک گروه بین‌المللی از دانشمندان برای نخستین بار با استفاده از تلسکوپ کروی با دیافراگم ۵۰۰ متری یا چشم آسمان(FAST) چین توانستند از بالا و پایین شدن جریان مغناطیسی در نزدیکی یک انفجار رادیویی سریع خارج از کهکشان راه شیری فیلم بگیرند.

یک گروه بین‌المللی از دانشمندان برای نخستین بار با استفاده از تلسکوپ کروی با دیافراگم ۵۰۰ متری یا چشم آسمان(FAST) چین توانستند از بالا و پایین شدن جریان مغناطیسی در نزدیکی یک انفجار رادیویی سریع خارج از کهکشان راه شیری فیلم بگیرند.

Radio Eram

FREE
VIEW