شکار حباب‌های عجیب آبی رنگ در جو زمین

تصویری که یکی از فضانوردان "ایستگاه فضایی بین‌المللی" از زمین گرفته است، حباب‌های عجیبی به رنگ آبی را در جو زمین نشان می‌دهد.

تصویری که یکی از فضانوردان "ایستگاه فضایی بین‌المللی" از زمین گرفته است، حباب‌های عجیبی به رنگ آبی را در جو زمین نشان می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW