شورای ساماندهی آثار هنری شهرداری تهران تشکیل شد

تهران- ایرنا- نخستین جلسه شورای ساماندهی آثار هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با حضور هنرمندان پیشکسوت در موزه امام علی(ع) برگزار و اعضای این شورا معرفی شد.

تهران- ایرنا- نخستین جلسه شورای ساماندهی آثار هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با حضور هنرمندان پیشکسوت در موزه امام علی(ع) برگزار و اعضای این شورا معرفی شد.

Radio Eram

FREE
VIEW