شورایی از هنرمندان برای برگزاری منظم دوسالانه نگارگری تشکیل شود

تهران- ایرنا- عضو شورای سیاستگذاری یازدهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران، دوسالانه‌ها را رکن مهم هنرهای تجسمی‌ عنوان کرد و گفت: باید شورایی متشکل از هنرمندان نگارگر برای برگزاری منظم این رویداد تشکیل شود.

تهران- ایرنا- عضو شورای سیاستگذاری یازدهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران، دوسالانه‌ها را رکن مهم هنرهای تجسمی‌ عنوان کرد و گفت: باید شورایی متشکل از هنرمندان نگارگر برای برگزاری منظم این رویداد تشکیل شود.

Radio Eram

FREE
VIEW