شواهد جدیدی در مورد تاثیر عفونت بینی بر پیشروی آلزایمر

بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی، شواهد جدیدی را در مورد تاثیر عفونت بینی بر پیشروی آلزایمر نشان می‌دهد.

بررسی جدید پژوهشگران آمریکایی، شواهد جدیدی را در مورد تاثیر عفونت بینی بر پیشروی آلزایمر نشان می‌دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW