شواهدی از وجود دریاچه‌های بزرگ زیر سطح قمر “اروپا”

دانشمندان ناسا بر این باورند که دریاچه‌های بزرگ می‌توانند زیر پوسته یخی "اروپا" پنهان باشند و یکی دیگر از نقاط مورد علاقه ماموریت "کلیپر" ناسا برای بررسی این قمر "مشتری" در سال ۲۰۳۰ باشند.

دانشمندان ناسا بر این باورند که دریاچه‌های بزرگ می‌توانند زیر پوسته یخی "اروپا" پنهان باشند و یکی دیگر از نقاط مورد علاقه ماموریت "کلیپر" ناسا برای بررسی این قمر "مشتری" در سال ۲۰۳۰ باشند.

Radio Eram

FREE
VIEW