شهروندان هنگ‌کنگ، بار دیگر به خیابان‌ها آمدند

صدها شهروند معترض در هنگ‌کنگ، روز یکشنبه برای اعتراض به قوانین امنیتی جدیدی که از سوی پکن پیشنهاد شده، با شعارهایی علیه دولت به خیابان‌ها آمدند. این تظاهرات با شلیک گاز اشک‌آور و مقابله پلیس مواجه شد. چین قانونی را پیشنهاد کرده است که براساس آن در هنگ‌کنگ، هرنوع تظاهرات یا اعتراض شهروندان می‌تواند «براندازی، فتنه یا تجزیه‌طلبی» تلقی شود و به کلی ممنوع خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان به این قانون می‌گویند چین با تحمیل چنین قوانینی، در پی سرکوب هرچه بیشتر همه آزادی‌های مدنی شهروندان است. به گفته ناظران سیاسی، با وجود محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا، این می‌تواند سرآغاز اعتراضات جدید مردم در هنگ‌کنگ شود.

صدها شهروند معترض در هنگ‌کنگ، روز یکشنبه برای اعتراض به قوانین امنیتی جدیدی که از سوی پکن پیشنهاد شده، با شعارهایی علیه دولت به خیابان‌ها آمدند. این تظاهرات با شلیک گاز اشک‌آور و مقابله پلیس مواجه شد. چین قانونی را پیشنهاد کرده است که براساس آن در هنگ‌کنگ، هرنوع تظاهرات یا اعتراض شهروندان می‌تواند «براندازی، فتنه یا تجزیه‌طلبی» تلقی شود و به کلی ممنوع خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان به این قانون می‌گویند چین با تحمیل چنین قوانینی، در پی سرکوب هرچه بیشتر همه آزادی‌های مدنی شهروندان است. به گفته ناظران سیاسی، با وجود محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا، این می‌تواند سرآغاز اعتراضات جدید مردم در هنگ‌کنگ شود.

Radio Eram

FREE
VIEW