شهرام ناظری در بیمارستان بستری شد

تهران- ایرنا- شهرام ناظری خواننده ایرانی در پی کسالت قلبی در بخش مراقب‌های ویژه بیمارستان بستری شد.

تهران- ایرنا- شهرام ناظری خواننده ایرانی در پی کسالت قلبی در بخش مراقب‌های ویژه بیمارستان بستری شد.

Radio Eram

FREE
VIEW