شنیدن دوتار تنها لذت دارد؟+ فیلم

گرگان- ایرنا- «بخشی‌ها»، از دل تاریخ کهن ایران‌زمین برآمده‌اند که همواره با تکیه بر ساز دوتار و آوازشان، توانسته‌اند در دل مردمان جای بگیرند. اما آیا نواختن دوتار تنها نیز جذابیت دارد؟.

گرگان- ایرنا- «بخشی‌ها»، از دل تاریخ کهن ایران‌زمین برآمده‌اند که همواره با تکیه بر ساز دوتار و آوازشان، توانسته‌اند در دل مردمان جای بگیرند. اما آیا نواختن دوتار تنها نیز جذابیت دارد؟.

Radio Eram

FREE
VIEW