شناسایی یک نقص ژنتیکی که می‌تواند باعث فشار خون بالا شود

محققان دانشگاه ییل آمریکا در مطالعه اخیرشان با کمک دکتر «آریا مانی» توانستند یک هدف درمانی برای کنترل فشار خون بالا را شناسایی کنند.

محققان دانشگاه ییل آمریکا در مطالعه اخیرشان با کمک دکتر «آریا مانی» توانستند یک هدف درمانی برای کنترل فشار خون بالا را شناسایی کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW