شناسایی پروتئینی که در ترمیم و رشد عضلات نقش دارد

پژوهشگران ژاپنی در پروژه جدید خود، به برررسی پروتئینی پرداخته‌اند که هم به ترمیم و هم به رشد عضلات کمک می‌کند.

پژوهشگران ژاپنی در پروژه جدید خود، به برررسی پروتئینی پرداخته‌اند که هم به ترمیم و هم به رشد عضلات کمک می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW