شناسایی ویژگی‌های کروناویروس با بررسی دیگر گونه‌های پستانداران

شناسایی ویژگی‌های کروناویروس با بررسی دیگر گونه‌های پستانداران پژوهشگران کره جنوبی سعی دارند با بررسی ویژگی‌های کروناویروس و سرعت تکثیر آن در بدن، به تشخیص و درمان بهتر کووید-۱۹ کمک کنند. به گزارش ایسنا و به نقل از وب‌سایت رسمی "موسسه پژوهش‌های علوم زیستی و زیست‌فناوری کره جنوبی"(KRIBB)، پژوهشگران، آن دسته از ویژگی‌های کروناویروس را که شاید بتواند به ابداع واکسن و راهبردهای درمانی کمک کند، با بررسی یک مدل پستاندار غیرانسان شناسایی کرده‌اند. دکتر "جانگ جو هونگ"(Jung Joo Hong)، پژوهشگر موسسه پژوهش‌های علوم زیستی و زیست‌فناوری کره جنوبی و همکارانش، این پژوهش را در فوریه سال جاری آغاز کردند و به نتایج موفقیت‌آمیزی در مورد کووید-۱۹ رسیدند. نتایج این پژوهش، بخشی از یک پروژه پژوهشی بزرگتر بود که با هدف شناسایی ویژگی‌های مهم کروناویروس و بررسی کارآیی واکسن‌ها و درمان‌های آن صورت می‌گیرد. پژوهشگران در این پروژه، ناهنجاری‌های قلبی-عروقی و مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹ را در بیماران به ویژه بیماران مبتلا به نقص ایمنی، محل تکثیر کووید-۱۹ در بدن انسان و بازه زمانی آن را مورد بررسی قرار دادند. پژو..

شناسایی ویژگی‌های کروناویروس با بررسی دیگر گونه‌های پستانداران

شناسایی ویژگی‌های کروناویروس با بررسی دیگر گونه‌های پستانداران

پژوهشگران کره جنوبی سعی دارند با بررسی ویژگی‌های کروناویروس و سرعت تکثیر آن در بدن، به تشخیص و درمان بهتر کووید-۱۹ کمک کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از وب‌سایت رسمی "موسسه پژوهش‌های علوم زیستی و زیست‌فناوری کره جنوبی"(KRIBB)، پژوهشگران، آن دسته از ویژگی‌های کروناویروس را که شاید بتواند به ابداع واکسن و راهبردهای درمانی کمک کند، با بررسی یک مدل پستاندار غیرانسان شناسایی کرده‌اند.

دکتر "جانگ جو هونگ"(Jung Joo Hong)، پژوهشگر موسسه پژوهش‌های علوم زیستی و زیست‌فناوری کره جنوبی و همکارانش، این پژوهش را در فوریه سال جاری آغاز کردند و به نتایج موفقیت‌آمیزی در مورد کووید-۱۹ رسیدند. نتایج این پژوهش، بخشی از یک پروژه پژوهشی بزرگتر بود که با هدف شناسایی ویژگی‌های مهم کروناویروس و بررسی کارآیی واکسن‌ها و درمان‌های آن صورت می‌گیرد.

پژوهشگران در این پروژه، ناهنجاری‌های قلبی-عروقی و مرگ و میر ناشی از کووید-۱۹ را در بیماران به ویژه بیماران مبتلا به نقص ایمنی، محل تکثیر کووید-۱۹ در بدن انسان و بازه زمانی آن را مورد بررسی قرار دادند.

پژوهشگران در این پروژه نشان دادند که کووید-۱۹، به التهاب قلبی-عروقی می‌انجامد که سه روز پس از عفونت پایدار می‌ماند. آنها سرکوب سیستم ایمنی را در بیماران مبتلا به نقص ایمنی به‌ ویژه‌ هنگامی که نقص ایمنی افزایش می‌یابد، تایید کردند.

پژوهشگران در بررسی‌های خود دریافتند که ویروس در دور روز نخست پس از عفونت، به سرعت در راه‌های هوایی فوقانی و تحتانی تکثیر می‌شود. پس از آن، بار ویروسی به سرعت کاهش یافت و فعالیت ویروس تا هفت روز تشخیص داده نشد.

این گروه پژوهشی انتظار دارند که نتایج بررسی آنها بتواند بینش‌های جدیدی را در مورد چالش‌های تشخیصی مربوط به یک آزمایش اشتباه فراهم کند.

این پژوهش، در "Journal of Infectious Diseases" به چاپ رسید.

انتهای پیام