شناسایی بیماری نادر یک اسکلت ۱۰۰۰ ساله

گروهی از محققان دانشگاه ملی استرالیا در مطالعه اخیرشان قدیمی‌ترین اسکت فردی که به یک بیماری ژنتیکی فوق‌العاده نادر مبتلا بود را کشف کرده‌اند.

گروهی از محققان دانشگاه ملی استرالیا در مطالعه اخیرشان قدیمی‌ترین اسکت فردی که به یک بیماری ژنتیکی فوق‌العاده نادر مبتلا بود را کشف کرده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW