شناسایی بزرگ‌ترین مریخ‌لرزه‌ای که تاکنون رخ داده است

فرودگر «اینسایت» ناسا، قوی‌ترین و طولانی‌ترین مریخ‌لرزه‌ای را که تاکنون رخ داده، شناسایی کرده است.

فرودگر «اینسایت» ناسا، قوی‌ترین و طولانی‌ترین مریخ‌لرزه‌ای را که تاکنون رخ داده، شناسایی کرده است.

Radio Eram

FREE
VIEW