شناسایی ارتباط بین باکتری‌های رایج دهان و بیماری قلبی

بیماری سرخرگ کرونری قلب، مقصر حدود یک سوم مرگ و میرها در سراسر جهان است. نتایج یک مطالعه جدید، ارتباط بین یک باکتری معمول دهان و بیماری سرخرگ کرونری را بررسی کرده است و درک ما را از اینکه چگونه عفونت بر پیشرفت بیماری قلبی تأثیر می‌گذارد، بهبود می‌بخشد.

بیماری سرخرگ کرونری قلب، مقصر حدود یک سوم مرگ و میرها در سراسر جهان است. نتایج یک مطالعه جدید، ارتباط بین یک باکتری معمول دهان و بیماری سرخرگ کرونری را بررسی کرده است و درک ما را از اینکه چگونه عفونت بر پیشرفت بیماری قلبی تأثیر می‌گذارد، بهبود می‌بخشد.

Radio Eram

FREE
VIEW