شمار مبتلایان به کرونا در برزیل از ایتالیا و اسپانیا بیشتر شد

آمار وزارت بهداشت برزیل تا روز شنبه نشان می‌دهد که شمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در این کشور از شمار مبتلایان در کشورهای ایتالیا و اسپانیا بیشتر شده است. به گزارش رویترز بر اساس این آمار هم اکنون برزیل چهارمین کشور در جهان با بیشتر شمار مبتلایان به ویروس کرونا است. وزارت بهداشت برزیل اعلام کرده است روز شنبه ۱۴ هزار و ۹۱۹ مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده است و بنابراین آمار کل مبتلایان در این کشور ۲۳۳ هزار و ۱۴۲ نفر رسیده است. هم اکنون به ترتیب، آمریکا، روسیه، بریتانیا و برزیل بیشتر شمار مبتلایان به ویروس کرونا را در جهان دارند. رویترز می گوید، افزایش شمار مبتلایان در برزیل فشارها بر ژایر بولسونارو، رئیس‌جمهور دست راستی این کشور، افزایش خواهد داد. روز گذشته دومین وزیر بهداشت برزیل را در ظرف یک ماه از سمت خود کنار رفت. گزارش شده بود که وی به دنبال اختلاف با ژایر بولسونارو بر سر نحو مقابله با ویروس کرونا اختلاف داشته است. ژایر بولسونارو مخالف سیاست های فاصله گذاری اجتماعی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا است.

آمار وزارت بهداشت برزیل تا روز شنبه نشان می‌دهد که شمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در این کشور از شمار مبتلایان در کشورهای ایتالیا و اسپانیا بیشتر شده است. به گزارش رویترز بر اساس این آمار هم اکنون برزیل چهارمین کشور در جهان با بیشتر شمار مبتلایان به ویروس کرونا است. وزارت بهداشت برزیل اعلام کرده است روز شنبه ۱۴ هزار و ۹۱۹ مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده است و بنابراین آمار کل مبتلایان در این کشور ۲۳۳ هزار و ۱۴۲ نفر رسیده است. هم اکنون به ترتیب، آمریکا، روسیه، بریتانیا و برزیل بیشتر شمار مبتلایان به ویروس کرونا را در جهان دارند. رویترز می گوید، افزایش شمار مبتلایان در برزیل فشارها بر ژایر بولسونارو، رئیس‌جمهور دست راستی این کشور، افزایش خواهد داد. روز گذشته دومین وزیر بهداشت برزیل را در ظرف یک ماه از سمت خود کنار رفت. گزارش شده بود که وی به دنبال اختلاف با ژایر بولسونارو بر سر نحو مقابله با ویروس کرونا اختلاف داشته است. ژایر بولسونارو مخالف سیاست های فاصله گذاری اجتماعی برای مقابله با شیوع ویروس کرونا است.

Radio Eram

FREE
VIEW