شمارش معکوس برای پرتاب ماموریت سرنشین‌دار “کرو۵”

ماموریت سرنشین‌دار "کرو۵" برای پرتاب در روز چهارشنبه آماده می‌شود.

ماموریت سرنشین‌دار "کرو۵" برای پرتاب در روز چهارشنبه آماده می‌شود.

Radio Eram

FREE
VIEW