شلیک مستقیم نیروهای حکومتی به مردم محبوس در واگن قطار متروی تهران

چندین ویدئو که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به مردم معترضِ محبوس در واگن‌های قطار مترو حمله مسلحانه و مستقیم شلیک می‌کنند.

چندین ویدئو که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به مردم معترضِ محبوس در واگن‌های قطار مترو حمله مسلحانه و مستقیم شلیک می‌کنند.

Radio Eram

FREE
VIEW