شعری مرتبط با میلاد پیامبر بر مقبره عارف ایرانی در پاکستان

شعری مرتبط با میلاد پیامبر بر مقبره عارف ایرانی در پاکستانبه گزارش گروه فرهنگی ایرنا مرتضی رضوانفر در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا گفت:سخی سلطان علی اکبر شاه شمسی، از نوادگان شاه شمس سبزواری عارف ایرانی (۵۶۰ق سبزوار، ۶۷۵ق مولتان) است که مقبره زیبای وی در مولتان به یک مقصد مذهبی و گردشگری تبدیل شده است. او افزود:مولتان قدیمی‌ترین شهرپاکستان به دلیل وجود مساجد و آرامگاه‌های تاریخی به مدینة الاولیا یا شهر مقدس شهرت یافته است. این پژوهشگر افزود: بنای مقبره سخی سلطان علی اکبر شاه شمسی به سبک مقابر دوره تُغلق شاهیان، در سه طبقه با زیربنایی هشت ضلعی، برجک‌های مخروطی‌شکل و گنبدی زیبا در سال ۹۹۳ق بنا شده و داخل مقبره، بسیار پرنقش و نگار است. به گفته وی، دیوارها با گچبری‌ها و نقوش اسلیمی که برخی بسیار موقر و نادر است پوشیده شده و تزئینات بیرونی این بنای آجری با کاشی‌های فیروزه‌ای حاوی اشعاری از ابوسعید ابوالخیر، حافظ، مولوی و چند شاعر محلی تزئین شده‌اند. رضوانفر تصریح کرد: متن کتیبه یاد شده، ابیاتی منسوب به مولوی است که خوانندگان زیادی در کشورهای ایران، پاکستان، هندوستان، افغانستان و تاجیکستان، آ..

شعری مرتبط با میلاد پیامبر بر مقبره عارف ایرانی در پاکستان

به گزارش گروه فرهنگی ایرنا مرتضی رضوانفر در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا گفت:سخی سلطان علی اکبر شاه شمسی، از نوادگان شاه شمس سبزواری عارف ایرانی (۵۶۰ق سبزوار، ۶۷۵ق مولتان) است که مقبره زیبای وی در مولتان به یک مقصد مذهبی و گردشگری تبدیل شده است.
او افزود:مولتان قدیمی‌ترین شهرپاکستان به دلیل وجود مساجد و آرامگاه‌های تاریخی به مدینة الاولیا یا شهر مقدس شهرت یافته است.

این پژوهشگر افزود: بنای مقبره سخی سلطان علی اکبر شاه شمسی به سبک مقابر دوره تُغلق شاهیان، در سه طبقه با زیربنایی هشت ضلعی، برجک‌های مخروطی‌شکل و گنبدی زیبا در سال ۹۹۳ق بنا شده و داخل مقبره، بسیار پرنقش و نگار است.

به گفته وی، دیوارها با گچبری‌ها و نقوش اسلیمی که برخی بسیار موقر و نادر است پوشیده شده و تزئینات بیرونی این بنای آجری با کاشی‌های فیروزه‌ای حاوی اشعاری از ابوسعید ابوالخیر، حافظ، مولوی و چند شاعر محلی تزئین شده‌اند.

رضوانفر تصریح کرد: متن کتیبه یاد شده، ابیاتی منسوب به مولوی است که خوانندگان زیادی در کشورهای ایران، پاکستان، هندوستان، افغانستان و تاجیکستان، آنرا به مناسبت میلاد حضرت رسول، خوانده‌اند.

او این ابیات را چنین خواند:

ای دسته‌ی گل مرحبا/ با بوی ریحان آمدی

جان همه عالم تویی/کز عالم جان آمدی

و نیز:

ای شمس تبریزی لقا/می خوان تو نعت مصطفی

زیرا که در بستان سرا/مرغ خوش الحان آمدی.