شرکت ایلان ماسک ماهواره رقیب را به فضا فرستاد

شرکت اسپیس ایکس ۴۰ ماهواره اینترنتی شرکت هوافضای بریتانیایی "وان‌وب" (OneWeb) را عصر پنجشنبه (۸ دسامبر) به مدار فرستاد.

شرکت اسپیس ایکس ۴۰ ماهواره اینترنتی شرکت هوافضای بریتانیایی "وان‌وب" (OneWeb) را عصر پنجشنبه (۸ دسامبر) به مدار فرستاد.

Radio Eram

FREE
VIEW