شروین حاجی‌ آقاپور از بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر آزاد شد

شروین حاجی‌ آقاپور از بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر آزاد شدمحمد کریمی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اعلام این خبر افزود: شروین حاجی آقاپور در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد شده تا پرونده وی مراحل قانونی را طی کند. شروین حاجی آقاپور چند روز گذشته از سوی دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی استان مازندران بازداشت شده بود. مجید کاوه وکیل شروین حاجی آقاپور نیز ظهر امروز در توییتی نوشت: «با پیگیری‌های انجام شده و همکاری دیگر وکیل پرونده جناب دکتر عادل علی پور و مساعدت مشفقانه بازپرس محترم شعبه ۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب ساری قرار بازداشت موقت شروین حاجی‌پور تبدیل به وثیقه و ایشان دقایقی (ظهر امروز) به آغوش خانواده بازگشت.»

شروین حاجی‌ آقاپور از بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر آزاد شدشروین حاجی‌ آقاپور از بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر آزاد شد

محمد کریمی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اعلام این خبر افزود: شروین حاجی آقاپور در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد شده تا پرونده وی مراحل قانونی را طی کند.

شروین حاجی آقاپور چند روز گذشته از سوی دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی استان مازندران بازداشت شده بود.

مجید کاوه وکیل شروین حاجی آقاپور نیز ظهر امروز در توییتی نوشت: «با پیگیری‌های انجام شده و همکاری دیگر وکیل پرونده جناب دکتر عادل علی پور و مساعدت مشفقانه بازپرس محترم شعبه ۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب ساری قرار بازداشت موقت شروین حاجی‌پور تبدیل به وثیقه و ایشان دقایقی (ظهر امروز) به آغوش خانواده بازگشت.»

Radio Eram

FREE
VIEW