شروط فنی دلیل تمدید نشدن قرارداد سرمربی تیم ملی تفنگ

شروط فنی دلیل تمدید نشدن قرارداد سرمربی تیم ملی تفنگ سرمربی تیم ملی تفنگ گفت: به دنبال این هستم که بتوانم شروط فنی مدنظرم را نهایی کنم و بعد با فدراسیون قرارداد ببندم. الهام هاشمی در گفت و گو با ایسنا، در مورد تمدید قراردادش اظهار کرد: در حال حاضر سر تمرین هستم. البته که هنوز قرارداد را امضا نکرده‌ام اما همچنان در حال تمرین تیراندازان ملی هستم. او در ادامه درباره علت تمدید نشدن قراردادش با فدراسیون گفت: فدراسیون می‌خواهد با من قرارداد ببندد اما من به دنبال این هستم که بتوانم شروط فنی مد نظرم را نهایی کنم و بعد با فدراسیون قرارداد ببندم. علت این که هنوز قرارداد را امضا نکرده‌ام همین تضمین شروط فنی است. انتهای پیام

شروط فنی دلیل تمدید نشدن قرارداد سرمربی تیم ملی تفنگ

شروط فنی دلیل تمدید نشدن قرارداد سرمربی تیم ملی تفنگ

سرمربی تیم ملی تفنگ گفت: به دنبال این هستم که بتوانم شروط فنی مدنظرم را نهایی کنم و بعد با فدراسیون قرارداد ببندم.

الهام هاشمی در گفت و گو با ایسنا، در مورد تمدید قراردادش اظهار کرد: در حال حاضر سر تمرین هستم. البته که هنوز قرارداد را امضا نکرده‌ام اما همچنان در حال تمرین تیراندازان ملی هستم.

او در ادامه درباره علت تمدید نشدن قراردادش با فدراسیون گفت: فدراسیون می‌خواهد با من قرارداد ببندد اما من به دنبال این هستم که بتوانم شروط فنی مد نظرم را نهایی کنم و بعد با فدراسیون قرارداد ببندم. علت این که هنوز قرارداد را امضا نکرده‌ام همین تضمین شروط فنی است.

انتهای پیام