شاید یک اقیانوس یخ‌زده زیر سطح قمر سیاره «پلوتو» باشد

پژوهشگران آمریکایی با مدل‌سازی قمر «شارون» سیاره پلوتو نشان داده‌اند که این قمر ممکن است یک اقیانوس یخ‌زده را زیر سطح خود داشته باشد.

پژوهشگران آمریکایی با مدل‌سازی قمر «شارون» سیاره پلوتو نشان داده‌اند که این قمر ممکن است یک اقیانوس یخ‌زده را زیر سطح خود داشته باشد.

Radio Eram

FREE
VIEW