شاید تصادفی باشد!

به نظر می‌رسد ایلان ماسک با پاسخی طعنه‌آمیز به توییت یک کاربر، به رقابت مداوم خود با جف بزوس دامن زده است.

به نظر می‌رسد ایلان ماسک با پاسخی طعنه‌آمیز به توییت یک کاربر، به رقابت مداوم خود با جف بزوس دامن زده است.

Radio Eram

FREE
VIEW