شاید انسان‌ها روزی درون سیارک‌های توخالی زندگی کنند!

دانشمندان «دانشگاه راچستر» در مقاله جدیدی، یک ایده علمی-تخیلی را برای سکونت انسان در فضا ارائه داده‌اند.

دانشمندان «دانشگاه راچستر» در مقاله جدیدی، یک ایده علمی-تخیلی را برای سکونت انسان در فضا ارائه داده‌اند.

Radio Eram

FREE
VIEW