شاهدانه صنعتی ۲ برابر درختان به تصفیه هوا کمک می‌کند

پژوهشگران می‌گویند گیاه شاهدانه صنعتی(hemp) می‌تواند به مبارزه با تغییرات آب و هوایی کمک کند، زیرا بیش از دو برابر نسبت به درختان قادر به جذب کربن دی اکسید است.

پژوهشگران می‌گویند گیاه شاهدانه صنعتی(hemp) می‌تواند به مبارزه با تغییرات آب و هوایی کمک کند، زیرا بیش از دو برابر نسبت به درختان قادر به جذب کربن دی اکسید است.

Radio Eram

FREE
VIEW