شادی خاموش

شادی خاموش مرتضی زنگنه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۰۰:۳۰از اوایل اسفند سال ۹۸ با آغاز همه‌گیری کرونا بسیاری از فعالیت‌های روزمره زندگی متوقف شد. محدود شدن روابط اجتماعی به خودی خود آغازگر افسردگی‌های اجتماعی است. در کنار این محدودیت‌ها بسیاری از اماکنی که روزگاری نماد شادی اجتماعی بودند تعطیل شدند. بنابر آمار در کشور ما علائم سه گانه سلامت روان شامل افسردگی، استرس و اضطراب تا ۳۰ درصد در میان همه افراد درگیر با شیوع کرونا ویروس افزایش پیدا کرده است. بدیهی است در کنار سلامت جسمی، سلامت روان نیز بسیار حائز اهمیت است و لازم است تا به آن توجه ویژه‌ای شود. این گزارش از شهربازی‌های شهرهای تهران، اصفهان، اهواز و همدان و مشهد تهیه شده است. اماکنی که روزگاری سرشار از هیجان و شادمانی بودند و در این دوران به دور از فلسفه اصلی خود در انتظار بازگشت روزهای گذشته هستند. عکس: پوریا پاکیزه - مرتضی زنگنه - فاطمه صادق زاده - محدثه زارع - نسیم منصوری / ایسنا

شادی خاموش مرتضی زنگنه

از اوایل اسفند سال ۹۸ با آغاز همه‌گیری کرونا بسیاری از فعالیت‌های روزمره زندگی متوقف شد. محدود شدن روابط اجتماعی به خودی خود آغازگر افسردگی‌های اجتماعی است. در کنار این محدودیت‌ها بسیاری از اماکنی که روزگاری نماد شادی اجتماعی بودند تعطیل شدند. بنابر آمار در کشور ما علائم سه گانه سلامت روان شامل افسردگی، استرس و اضطراب تا ۳۰ درصد در میان همه افراد درگیر با شیوع کرونا ویروس افزایش پیدا کرده است. بدیهی است در کنار سلامت جسمی، سلامت روان نیز بسیار حائز اهمیت است و لازم است تا به آن توجه ویژه‌ای شود.
این گزارش از شهربازی‌های شهرهای تهران، اصفهان، اهواز و همدان و مشهد تهیه شده است. اماکنی که روزگاری سرشار از هیجان و شادمانی بودند و در این دوران به دور از فلسفه اصلی خود در انتظار بازگشت روزهای گذشته هستند.

عکس: پوریا پاکیزه – مرتضی زنگنه – فاطمه صادق زاده – محدثه زارع – نسیم منصوری / ایسنا

Radio Eram

FREE
VIEW