شاخه جدیدی از درخت زندگی کشف شد

دانشمندان می‌گویند، شاخه جدید درخت زندگی شامل موجوداتی است که شبیه سایر موجودات روی زمین نیستند.

دانشمندان می‌گویند، شاخه جدید درخت زندگی شامل موجوداتی است که شبیه سایر موجودات روی زمین نیستند.

Radio Eram

FREE
VIEW