سیستمی که پشت دیوار را نشان می‌دهد!

دانشمندان دانشگاه «کارنگی ملون» و دانشگاه «واترلو» در حال کار روی یک سیستم پیشرفته جدید هستند که بتواند با استفاده از روترهای وای‌فای، آن سوی موانع و دیوارها را ببیند و تمام اشیای موجود در اتاق را شناسایی کند.

دانشمندان دانشگاه «کارنگی ملون» و دانشگاه «واترلو» در حال کار روی یک سیستم پیشرفته جدید هستند که بتواند با استفاده از روترهای وای‌فای، آن سوی موانع و دیوارها را ببیند و تمام اشیای موجود در اتاق را شناسایی کند.

Radio Eram

FREE
VIEW