سیب‌زمینی‌هایی که می‌توانند قاتل انسان باشند!

پژوهش‌هایی که طی سال‌های اخیر در مورد نحوه پخت غذاها انجام شده‌اند، نشان می‌دهند که سرخ کردن سیب‌زمینی می‌تواند به تشکیل شدن مواد مضر در آن منجر شود.

پژوهش‌هایی که طی سال‌های اخیر در مورد نحوه پخت غذاها انجام شده‌اند، نشان می‌دهند که سرخ کردن سیب‌زمینی می‌تواند به تشکیل شدن مواد مضر در آن منجر شود.

Radio Eram

FREE
VIEW