سیاه چاله جدید، هیولایی در کمین زمین!

یافته‌های ستاره‌شناسان از احتمال کشف یک سیاه‌چاله جدید خبر می‌دهند که ممکن است نزدیکترین سیاه‌چاله کشف‌شده به زمین باشد.

یافته‌های ستاره‌شناسان از احتمال کشف یک سیاه‌چاله جدید خبر می‌دهند که ممکن است نزدیکترین سیاه‌چاله کشف‌شده به زمین باشد.

Radio Eram

FREE
VIEW