سیاست وزارت فرهنگ حمایت از اجرای آثار فاخر در حوزه هنر دینی است

تهران- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرای «نمایش-موسیقی علمدار» در ماه صفر را نشانه همراهی عملی هنرمندان کشور با علایق دینی و مذهبی مردم عنوان کرد و گفت: سیاست اصلی ما در وزارت فرهنگ حمایت از چنین نگرش و اجرای برنامه هایی از این دست است.

تهران- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرای «نمایش-موسیقی علمدار» در ماه صفر را نشانه همراهی عملی هنرمندان کشور با علایق دینی و مذهبی مردم عنوان کرد و گفت: سیاست اصلی ما در وزارت فرهنگ حمایت از چنین نگرش و اجرای برنامه هایی از این دست است.

Radio Eram

FREE
VIEW