سیاستمداران از بیگانگان فرازمینی خطرناک‌ترند!

دانشمندان می‌گویند در صورتی که بشر بتواند روزی با حیات بیگانه ارتباط بگیرد، بزرگترین خطری که انسان را تهدید خواهد کرد از سوی سیاستمداران در روی زمین خواهد بود!

دانشمندان می‌گویند در صورتی که بشر بتواند روزی با حیات بیگانه ارتباط بگیرد، بزرگترین خطری که انسان را تهدید خواهد کرد از سوی سیاستمداران در روی زمین خواهد بود!

Radio Eram

FREE
VIEW