سیارکی ۱۰ برابر سریع‌تر از گلوله تفنگ، فردا از کنار زمین می‌گذرد

براساس اعلام ناسا، یک سیارک که ۱۰ برابر سریع‌تر از گلوله تفنگ حرکت می‌کند و عرض آن نصف طول بال‌های یک هواپیمای بوئینگ ۷۶۷ است، فردا از نزدیکی زمین عبور می‌کند.

براساس اعلام ناسا، یک سیارک که ۱۰ برابر سریع‌تر از گلوله تفنگ حرکت می‌کند و عرض آن نصف طول بال‌های یک هواپیمای بوئینگ ۷۶۷ است، فردا از نزدیکی زمین عبور می‌کند.

Radio Eram

FREE
VIEW