سیارکی که بزرگتر از سیارک نابودکننده دایناسورها بوده است

محققان می‌گویند سیارکی که دو میلیارد سال پیش به زمین برخورد کرده و بزرگ‌ترین دهانه برخوردی زمین را در آفریقای جنوبی تشکیل داده است، حتی از سیارکی که دایناسورها را منقرض کرد نیز بزرگتر بوده است.

محققان می‌گویند سیارکی که دو میلیارد سال پیش به زمین برخورد کرده و بزرگ‌ترین دهانه برخوردی زمین را در آفریقای جنوبی تشکیل داده است، حتی از سیارکی که دایناسورها را منقرض کرد نیز بزرگتر بوده است.

Radio Eram

FREE
VIEW