“سولار اوربیتر” میدان مغناطیسی زهره را بررسی کرد

ماهواره "سولار اوربیتر" که وظیفه اصلی‌اش رصد خورشید است، ساعاتی پیش در گذر از کنار سیاره زهره نگاهی هم به میدان مغناطیسی این سیاره جهنمی انداخت.

ماهواره "سولار اوربیتر" که وظیفه اصلی‌اش رصد خورشید است، ساعاتی پیش در گذر از کنار سیاره زهره نگاهی هم به میدان مغناطیسی این سیاره جهنمی انداخت.

Radio Eram

FREE
VIEW