سوسک‌های قابل شارژ و قابل‌کنترل از راه دور!

یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران سعی دارند به واسطه ادغام سوسک‌ها با ماشین‌ها، آنها را به سایبورگ‌هایی تبدیل کنند که قابل شارژ و قابل‌کنترل از راه دور هستند.

یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران سعی دارند به واسطه ادغام سوسک‌ها با ماشین‌ها، آنها را به سایبورگ‌هایی تبدیل کنند که قابل شارژ و قابل‌کنترل از راه دور هستند.

Radio Eram

FREE
VIEW