سه معترض دیگر از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند

اعلام صدور حکم اعدام برای پنج تن از معترضان در شرایطی است که چند کشور و سازمان بین‌المللی در روزهای اخیر از حکومت ایران خواسته‌اند که از صدور حکم اعدام برای معترضان خودداری کند.

اعلام صدور حکم اعدام برای پنج تن از معترضان در شرایطی است که چند کشور و سازمان بین‌المللی در روزهای اخیر از حکومت ایران خواسته‌اند که از صدور حکم اعدام برای معترضان خودداری کند.

Radio Eram

FREE
VIEW