سه زمین‌لرزه جنوب استان فارس را لرزاند

سه زمین‌لرزه جنوب استان فارس را لرزاند با وقوع سه زلزله پی‌در پی در جنوب استان فارس، مدیرکل بحران این استان از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند. رحیم آزادی، مدیرکل بحران استانداری فارس گفت که با وقوع سه زلزله در محمله و بیرم در جنوب استان فارس، تاکنون خسارتی گزارش نشده است. قوی‌ترین زمین‌لرزه، ساعت ۳ و ۴۵ بامداد یکشنبه محمله در استان فارس را لرزاند. به گزارش بامداد یکشنبه مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران، این زلزله در عمق ۱۲ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

سه زمین‌لرزه جنوب استان فارس را لرزاند

با وقوع سه زلزله پی‌در پی در جنوب استان فارس، مدیرکل بحران این استان از مردم خواست آرامش خود را حفظ کنند.

رحیم آزادی، مدیرکل بحران استانداری فارس گفت که با وقوع سه زلزله در محمله و بیرم در جنوب استان فارس، تاکنون خسارتی گزارش نشده است.

قوی‌ترین زمین‌لرزه، ساعت ۳ و ۴۵ بامداد یکشنبه محمله در استان فارس را لرزاند. به گزارش بامداد یکشنبه مرکز لرزه‌نگاری دانشگاه تهران، این زلزله در عمق ۱۲ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

Radio Eram

FREE
VIEW