سه‌گانه «رباب»؛ تلاش برای رهایی یک ساز از مهجوریت در موسیقی سنتی

تهران- ایرنا- یک هنرمند پژوهشگر رشته «ساز سازی» با ساخت سه‌گانه رباب «سوپرانو»، «آلتو» و «باس»، امیدوار است با تولید آلبوم موسیقی از این سازها به عنوان نتیجه طرح پژوهشی خود، رباب را از مهجوریت در موسیقی سنتی ایرانی نجات دهد.

تهران- ایرنا- یک هنرمند پژوهشگر رشته «ساز سازی» با ساخت سه‌گانه رباب «سوپرانو»، «آلتو» و «باس»، امیدوار است با تولید آلبوم موسیقی از این سازها به عنوان نتیجه طرح پژوهشی خود، رباب را از مهجوریت در موسیقی سنتی ایرانی نجات دهد.

Radio Eram

FREE
VIEW