سنگربان لبنانی ذوب آهن خواستار فسخ قرارداد شد

سنگربان لبنانی ذوب آهن خواستار فسخ قرارداد شد سنگربان لبنانی ذوب آهن اعلام کرد که می خواهد قراردادش را به صورت دوستانه فسخ کند و به تیم سابق خود برگردد. به گزارش ایسنا و به نقل از کوره، مهدی خلیل در لیگ نوزدهم پیراهن ذوب آهن را برتن کرد. این دروازبان لبنانی اعلام کرد که می خواهد قراردادش را با ذوب آهن با توجه به قانون جدید فدراسیون فوتبال ایران در جذب بازیکنان خارجی فسخ کند. او گفت: بازی کردن برای ذوب آهن افتخار بزرگی برای من بود و امیدوارم که در آینده به من کمک کند. باتوجه به محدودیت های کرونایی که وجود دارد بازگشت به فوتبال ایران سخت شده است. مهدی خلیل ادامه داد: با باشگاه العهد برای بازگشت به توافق رسیده ام. قرار است که در ساعات پیش رو با باشگاه ذوب آهن تماس گرفته شود تا قراردادم به صورت دوستانه فسخ شود. من رابطه خوبی با باشگاه ذوب آهن دارم و امیدوارم که به خاطر مشکلاتی که وجود دارد با جدایی ام موافقت شود تا بدون مشکل به العهد برگردم. انتهای پیام

سنگربان لبنانی ذوب آهن خواستار فسخ قرارداد شد

سنگربان لبنانی ذوب آهن خواستار فسخ قرارداد شد

سنگربان لبنانی ذوب آهن اعلام کرد که می خواهد قراردادش را به صورت دوستانه فسخ کند و به تیم سابق خود برگردد.

به گزارش ایسنا و به نقل از کوره، مهدی خلیل در لیگ نوزدهم پیراهن ذوب آهن را برتن کرد.

این دروازبان لبنانی اعلام کرد که می خواهد قراردادش را با ذوب آهن با توجه به قانون جدید فدراسیون فوتبال ایران در جذب بازیکنان خارجی فسخ کند.

او گفت: بازی کردن برای ذوب آهن افتخار بزرگی برای من بود و امیدوارم که در آینده به من کمک کند. باتوجه به محدودیت های کرونایی که وجود دارد بازگشت به فوتبال ایران سخت شده است.

مهدی خلیل ادامه داد: با باشگاه العهد برای بازگشت به توافق رسیده ام. قرار است که در ساعات پیش رو با باشگاه ذوب آهن تماس گرفته شود تا قراردادم به صورت دوستانه فسخ شود. من رابطه خوبی با باشگاه ذوب آهن دارم و امیدوارم که به خاطر مشکلاتی که وجود دارد با جدایی ام موافقت شود تا بدون مشکل به العهد برگردم.

انتهای پیام