سلول‌های سرطانی “زبان الکتریکی” دارند

یک مطالعه‌ جدید ادعا می‌کند که سلول‌های سرطان پستان ممکن است یک زبان الکتریکی داشته باشند که شناخت این موضوع در نهایت می‌تواند به درمان این سرطان کمک کند.

یک مطالعه‌ جدید ادعا می‌کند که سلول‌های سرطان پستان ممکن است یک زبان الکتریکی داشته باشند که شناخت این موضوع در نهایت می‌تواند به درمان این سرطان کمک کند.

Radio Eram

FREE
VIEW