سفر دومین گروه از انسان‌ها به ماه در سال ۲۰۲۷

ناسا در حال برنامه‌ریزی دومین فرود بشر بر روی ماه طی ماموریت آرتمیس ۴ است.

ناسا در حال برنامه‌ریزی دومین فرود بشر بر روی ماه طی ماموریت آرتمیس ۴ است.

Radio Eram

FREE
VIEW