سفر ارگانیسم‌های زنده به مدار ماه پس از ۵۰ سال

هنگامی که ماموریت آرتمیس ۱ ناسا به سمت ماه پرتاب شود، چهار آزمایش علمی که یکی از آن‌ها محموله‌ای حاوی جلبک و مخمر متعلق به کانادا است با خود به همراه خواهد برد.

هنگامی که ماموریت آرتمیس ۱ ناسا به سمت ماه پرتاب شود، چهار آزمایش علمی که یکی از آن‌ها محموله‌ای حاوی جلبک و مخمر متعلق به کانادا است با خود به همراه خواهد برد.

Radio Eram

FREE
VIEW