خانه / صفحه آخر / سعید جلیلی را بهتر بشناسیم

سعید جلیلی را بهتر بشناسیم

از قطع یک پا تا ریاست “اداره تخلفات” وزارتخارجه در همکاری با هاشمی ثمره و نیک آئین بازجوی اوین، و تا نزدیکی به مجتبی خامنه یی و دبیری شورایعالی امنیت ملی و اجرای اوامر رهبر در عمل بین المللی و نامزدی ریاست جمهوری. محمدرضا حیدری در صفحه آخر.

همچنین بررسی کنید

قاچاقچیان و محتکرانِ اصلی چه کسانی هستند؟

پرده آخر: من عاشق حرف زدنِ این مسخره م!

Translate »
"
2016

Watch Dragon ball super