خانه / صفحه آخر / سعید جلیلی را بهتر بشناسیم

سعید جلیلی را بهتر بشناسیم

از قطع یک پا تا ریاست “اداره تخلفات” وزارتخارجه در همکاری با هاشمی ثمره و نیک آئین بازجوی اوین، و تا نزدیکی به مجتبی خامنه یی و دبیری شورایعالی امنیت ملی و اجرای اوامر رهبر در عمل بین المللی و نامزدی ریاست جمهوری. محمدرضا حیدری در صفحه آخر.

همچنین بررسی کنید

ویدئویی از گورِاعدام شده ها در باغچه ی خانه ها

جنایتِ هولناک به دست منوچهر متکی و احمد توکلی

"
2016

Watch Dragon ball super