سرپرست جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان منصوب شد

سرپرست جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان منصوب شد ایسنا/سمنان سرپرست جدید اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان منصوب شد. در مراسمی با حضور سرپرست امور مجلس و استان های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مدیر کل امور مجامع و تشکل‌های مردم نهاد وزارتخانه، حمید رضا دوست محمدی به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان معرفی شد. حمید رضا دوست محمدی سرپرست جدید میراث فرهنگی استان سمنان دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری است و سال هاست که در مناصب مختلف این اداره کل فعالیت دارد. حمیدرضا دوست محمدی که سابقه ریاست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سمنان و معاونت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان را در کارنامه خود دارد، جایگزین مهدی جمل مدیرکل سابق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان شده است. جمال که در دی‌ماه 98 به عنوان سرپرست و دراردیبهشت‌ماه 99 به عنوان مدیر کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان سمنان معرفی شده بود، سابقه مدیرکلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان س..

سرپرست جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان منصوب شد

سرپرست جدید میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان منصوب شد

ایسنا/سمنان سرپرست جدید اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان منصوب شد.

در مراسمی با حضور سرپرست امور مجلس و استان های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و مدیر کل امور مجامع و تشکل‌های مردم نهاد وزارتخانه، حمید رضا دوست محمدی به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان معرفی شد.
حمید رضا دوست محمدی سرپرست جدید میراث فرهنگی استان سمنان دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری است و سال هاست که در مناصب مختلف این اداره کل فعالیت دارد.

حمیدرضا دوست محمدی که سابقه ریاست اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سمنان و معاونت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان را در کارنامه خود دارد، جایگزین مهدی جمل مدیرکل سابق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان شده است.
جمال که در دی‌ماه 98 به عنوان سرپرست و دراردیبهشت‌ماه 99 به عنوان مدیر کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان سمنان معرفی شده بود، سابقه مدیرکلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان را نیز در کارنامه خود داشت.

انتهای پیام

Radio Eram

FREE
VIEW