سرود شادی تیم ملی فوتبال؛ چرا این‌قدر ابهام؟

تهران- ایرنا- انتخاب خواننده سرود شادی تیم ملی، امسال هم به موضوع پربحثی تبدیل شد که مسئولان مختلفی راجع آن اظهارنظر کردند. اظهاراتی که تنها میزان ابهام در این زمینه را افزایش داد.

تهران- ایرنا- انتخاب خواننده سرود شادی تیم ملی، امسال هم به موضوع پربحثی تبدیل شد که مسئولان مختلفی راجع آن اظهارنظر کردند. اظهاراتی که تنها میزان ابهام در این زمینه را افزایش داد.

Radio Eram

FREE
VIEW