سخنگوی ستاد امر به معروف: گشت‌ امنیت اخلاقی تمام شد؛ در چارچوب نوین‌تر ارائه می‌شود

علی خان‌محمدی مدعی شده که «امروز طبق قانون کسی حق ندارد به آمر به معروف بگوید به شما ارتباطی ندارد و نباید امر به معروف کنید».

علی خان‌محمدی مدعی شده که «امروز طبق قانون کسی حق ندارد به آمر به معروف بگوید به شما ارتباطی ندارد و نباید امر به معروف کنید».

Radio Eram

FREE
VIEW